×

Aby korzystanie ze strony było w pełni możliwe korzysta ona z ciasteczek. Aby zachować zgodność z nową dyrektywą o prywatności, musimy poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie cookies. Czytaj więcej

Akceptuję

Informujemy, że wszystkie złożone i opłacone zamówienia do 26.04.2024 zostaną dostarczone do 13.05.2024.  

Regulamin zakupów w sklepie internetowym SLF24.pl

Sklep Internetowy SMART LINE FURNITURE 24, dostępny pod adresem slf24.pl prowadzony jest przez SMART LINE FURNITURE 24 Sp. z o. o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000394385. Spółka SMART LINE FURNITURE 24 posiada kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, opłacony w całości, zwaną dalej “SLF24”.

Dane adresowe / kontaktowe: SMART LINE FURNITURE 24 SPÓŁKA z.o.o., ul. Piotra Wawrzyniaka 31 nr lok. 2, 60-503 Poznań, NIP:781-187-19-79, REGON:301897684, KRS: 0000394385.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów (“Umowa Sprzedaży”) znajdujących się na stronie Sklepu oraz wraz z Polityką Prywatności stanowi całą umowę pomiędzy Klientem a SLF24. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep Internetowy na stronie w chwili składania zamówienia.

Kupując za pomocą Sklepu Internetowego wyrażasz zgodę na warunki umowy zaprezentowane w tym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

Definicje

“Sklep Internetowy” lub “Sklep” oznacza sklep dostarczany przez Smart Line Furniture 24 dostępny pod adresem https://slf24.pl/

“Strona internetowa” oznacza stronę dostępną pod adresem https://slf24.pl/.

“Blog” oznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://slf24.pl/blog.

“Klient” i/lub “Kupujący” oznacza osobę i/lub podmiot przeglądającą Sklep Internetowy, Stronę Internetową i i/lub Blog lub też kupującą za pomocą Sklepu Internetowego. Klient Sklepu Internetowego może, lecz nie musi być również “Konsumentem” czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku Klienta, który jest Konsumentem zastosowanie mają przepisy dotyczące ochrony praw Konsumentów. “Towar” oznacza przedmiot zakupiony przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

“Towar Specjalny” oznacza Towar produkowany na specjalne zamówienie klienta. Zamówienie Towaru Specjalnego jest możliwe za pomocą Sklepu Internetowego lub przez bezpośredni kontakt z SLF24 Czas oczekiwania na Towar Specjalny jest wydłużony o czym SLF24 informuje w trakcie procesu składania zamówienia.

Postanowienia Ogólne

1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym oraz na Stronie Internetowej podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

2. SLF24 zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.

3. SLF24 nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy, ani w biurze handlowym.

4. Z uwagi na charakter sprzedawanych towarów prezentowane na stronie Sklepu Internetowego wzory kolorów, materiały oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

5. Do korzystania z usług Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0., monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script.

6. SLF24 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek trudności wynikające z dostępności Sklepu Internetowego, Strony Internetowej czy też Bloga jednak dołoży wszelkich starań aby zapewnić płynne funkcjonowanie wyżej wymienionych zasobów.

7. Klient jest zobowiązany do oszacowania czy zamówiony przedmiot zmieści się w miejscu dostawy (dom, mieszkanie, inna nieruchomość) na podstawie danych przedstawionych w opisie przedmiotu na Stronie Internetowej. W przypadku niewłaściwego oszacowania wielkości towaru oraz niemożliwości jego dostarczenia Klient może zostać obarczony kosztami dodatkowymi.

8. SLF24 nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych w ramach Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez podmioty trzecie, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.

9. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego konta w Sklepie Internetowym.

10. Kupujący staje się właścicielem towaru po dostarczeniu towaru i zapłaceniu ceny wraz z kosztami dostawy.

11. W trakcie dostawy towaru przez firmę kurierską, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia powstałego w trakcie transportu oraz zgłoszenia tego uszkodzenia bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

Niewielkie różnice w towarach

1. SLF24 dołoży należytej staranności, aby zapewnić, że reprezentacje i opisy towarów pojawiające się na naszej stronie internetowej są prawidłowe. Dołożyliśmy uzasadnionych starań, aby jak najdokładniej przedstawić wygląd / kolor / fakturę / wykończenie naszych towarów. Jednakże, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptują, że mogą istnieć drobne różnice pomiędzy rzeczywistymi towarami a sposobem, w jaki pojawiają się one na naszej stronie internetowej. Na przykład, tonacja kolorów może się różnić.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że tkaniny mogą się nieznacznie różnić pod względem koloru i odcienia. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że kolor i odcień jakiegokolwiek towaru będzie identyczny z poprzednim zamówieniem, próbką lub sposobem, w jaki towar jest wyświetlany na naszej stronie internetowej.

3. Etykieta lub opakowanie otrzymanych towarów może różnić się od ich wizerunków na naszej stronie.

Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.

3. Kupujący zapewnia, że jego zamówienie i wszelkie inne informacje, które nam przekazuje są poprawne i niezwłocznie poinformuje nas o wszelkich zmianach zarówno w zamówieniu jak i danych osobowych związanych z zamówieniem.

4. Celem złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany przez siebie towar do koszyka produktów, a następnie wskazać w koszyku sposób odbioru i płatności.

5. Bezkosztowe anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym celu należy skontaktować się ze SLF24 poprzez pocztę e-mail za pomocą adresu: [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy.

6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

-płatność w systemie Payu

-płatność w systemie Przelewy24

-tradycyjny przelew na konto

-raty Credit Agricole

7. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach (w tym kosztach usług dodatkowych np. transportu), jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji regulaminu serwisu oraz regulaminu sprzedaży SLF24.

8. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego.

Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych. Tym samym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu i zakresie określonym w Polityce Prywatności.
2. SLF24 informuje Kupującego o możliwych terminach, sposobach i kosztach dostawy za pomocą strony internetowej lub w dedykowanej wiadomości.
3. Dostawy towarów zakupionych w sklepie SLF24, realizowana są tylko na terenie Polski. Produkty z naszej oferty dostarczane są do klienta w ciągu 14-18 dni roboczych od daty poprawnego złożenia zamówienia. Realizacja niektórych zamówień może przekroczyć wyżej określony czas. Istnieją także linie mebli na które Klient musi poczekać ok. 4-5 tygodni. Termin realizacji zamówienia podany jest zawsze na karcie produktu. Termin dostawy liczony jest od momentu otrzymania płatności.
4. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firm kurierskich, a przy większych gabarytowo zamówieniach za pośrednictwem przewoźników, którzy współpracują bezpośrednio z producentem. W przypadku Towarów Specjalnych dostawa kurierska wynosi między 5 a 14 dni roboczych od daty wykonania Towaru Specjalnego przez SLF24.
5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, zaś Sprzedawca zwróci jak najszybciej otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
6. Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT wraz z towarem lub w formie elektronicznej.
7. Nasze ceny mogą się zmieniać od czasu do czasu. Cena za zamówione towary jest zgodna z ceną podaną na naszej stronie w momencie wysłania do nas zamówienia. Każdy obowiązujący podatek VAT lub podatek od sprzedaży jest wliczony w każdą podaną cenę. Możemy zmienić kwotę naliczonego podatku VAT, jeśli stawka podatku VAT ulegnie zmianie, chyba że zapłaciłeś za towary w całości do dnia zmiany stawki.
8. Informacje o kosztach dostawy wskazane są przy każdym produkcie prezentowanym na Stronie Internetowej oraz w potwierdzaniu zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych towarów dostawa jest bezpłatna.
9. Szczegółowe informacje na temat dostaw dostępne są w zakładce FORMY WYSYŁKI na stronie www Sklepu internetowego.
10. Aktualny status realizacji zamówienia Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (na stronie głównej Sklepu).
11. W trakcie dostawy towaru przez firmę kurierską, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia powstałego w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
12. Towary Specjalne lub niektóre Towary z limitowanych serii mogą wymagać specjalnych środków organizacyjnych w zakresie zwrotu. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia Kupujący jest proszony o jak najszybszy, nieprzekraczający 3 dni od daty zamówienia, kontakt z SLF24 w celu uniknięcia dodatkowych kosztów operacyjnych związanych z anulacją produkcji.
13. Jeśli przez pomyłkę na Stronie Internetowej zamieścimy błędną cenę dowolnego Towaru, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia go po tej cenie, pod warunkiem, że Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany przed wysłaniem Towaru. W przypadku wykrycia błędu przed wysyłką, Kupujący będzie mógł zdecydować, czy chce zamówić Towar po właściwej cenie, ale jeżeli nie, SLF24 dokona zwrotu całości płatności dokonanej przez Kupującego.

 

Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Kupujący składa reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego wypełniając pola oznaczone jako obowiązkowe w formularzu dostępnym w zakładce REKLAMACJE I ZWROTY oraz postępując zgodnie z instrukcją na wskazanej stronie. Dodatkowo, w celu złożenia reklamacji powinien załączyć dokumentację niezbędna do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z zaleceniami z formularza.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego telefonicznie lub mailowo.
4. Kupującemu przysługuje reklamacja z tytułu rękojmi sprzedawcy. Kupujący z tytułu rękojmi może żądać:
- doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,
- wymiany towaru na nowy (chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów),
- stosownego obniżenia ceny ,
- odstąpienia od umowy.
5. Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. W przypadku konieczności wysyłki zwrotnej Towaru przez Kupującego w celu naprawy u producenta, Kupujący zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia Produktu przed wysyłką zgodnie z punktem 8 sekcji Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów.

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Okres na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować SLF24 o swojej decyzji za pomocą formularza zwrotu dostępnego w zakładce REKLAMACJE I ZWROTY oraz postępując zgodnie z instrukcją na wskazanej stronie) Szczegółowa polityka reklamacji znajduje się w Załączniku 1 do tego Regulaminu. Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta zgodnie z p. “Gwarancja” tego regulaminu. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar obciążają Konsumenta.

7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

8. W celu właściwego zabezpieczenia towaru podlegającego zwrotowi, SLF24 zaleca odesłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym, oryginalnym opakowaniu lub innym zamiennym opakowaniu zapewniającym niezbędne bezpieczeństwo dla zwracanego Towaru, wraz z dokumentem sprzedaży, oryginałem wypełnionego formularza zwrotu oraz innymi dokumentami dołączonymi do towaru (np. instrukcją, gwarancją, itp.). W przypadku braku oryginalnego opakowania, Klient zobowiązany jest do zapakowania w sposób umożliwiający bezpieczny transport zwracanego towaru.

9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Kupującego od umowy, które obowiązany jest ponieść Kupujący:

a). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b). Kupujący w tym Konsument jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca może odliczyć wyżej wspomniane koszty zwrotu Towaru od środków do zwrotu na konto Kupującego w związku z rozwiązaniem umowy. Koszt zwrotu Towaru jest uwarunkowany wymiarami oraz wagą. SLF24 poinformuje Kupującego o koszcie zwrotu mailowo.

10. W celu dokonania zwrotu Towaru zakupionego za pomocą Sklepu Internetowego, Kupujący powinien skontaktować się z SLF24 w celu umówienia warunków odbioru Towaru.

11. Zwrot środków za Towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie towaru zostanie zrealizowany przez SLF24 w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzi się on na inne rozwiązanie. SLF24 może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania.

12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użycia zakupionego Towaru stanowią odpowiedzialność Kupującego.

13. SLF24 odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1 rok) od stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

14. W przypadku pozostałych Kupujących, nie posiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

15. W przypadku gdy kupujący zdecyduje się zrezygnować z Zamówienia po upływie 3 dni roboczych od daty poprawnego złożenia zamówienia SLF24 może obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami operacyjnymi wynikającymi z rezygnacji w kwocie nieprzekraczającej 200 złoty niezależnie od wielkości Zamówienia.

Gwarancja

Towary dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta. Należy pamiętać, że roszczenia wynikające z tytułu rękojmi różnią się od tych wynikających z gwarancji producenta.

Kody zniżkowe

1. Od czasu do czasu SLF24 może oferować kody rabatowe. Wszystkie kody rabatowe odnoszą się do ceny z wyłączeniem kosztów dostawy. Kody takie mogą być stosowane wyłącznie do zakupów dokonanych za pośrednictwem konta w Sklepie Internetowym, w odniesieniu do którego kod rabatowy został zaoferowany i zarejestrowany, i nie podlegają przeniesieniu ani wymianie na gotówkę. O ile nie określono inaczej: kody (1) są dostępne tylko dla przyszłych nowych zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego; (2) nie mogą być używane wstecz; (3) mogą być zrealizowane tylko raz na jednego klienta; oraz (4)wygasają po terminie indywidualnie ustalonym w ramach promocji jednak po czasie nie dłuższym niż X. Kupujący nie może użyć więcej niż jednego kodu rabatowego podczas jednej transakcji, chyba że postanowimy inaczej; jeśli tak zrobimy, kolejność, w jakiej kody zostaną zastosowane zależy wyłącznie od uznania SLF24.

2. SLF24 zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego kodu rabatowego, jeśli uznamy, że jest on używany niezgodnie z niniejszymi warunkami. Kody rabatowe podlegają wszelkim dodatkowym szczegółowym warunkom, które są określone w momencie ich wydania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania lub innej modyfikacji kodów rabatowych w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Szczególne regulacje dla podmiotów nie będących konsumentami

1. Kupujący niebędący konsumentem jest zobowiązany sprawdzić wszystkie towary natychmiast po ich otrzymaniu i w przypadku wystąpienia zastrzeżeń powiadomić nas na piśmie o wszelkich uszkodzeniach towarów w ciągu 24 godzin od dostawy, a w ciągu pięciu dni roboczych (5 dni roboczych) Kupujący niebędący konsumentem musi powiadomić SLF24 na [email protected] o wszelkich podstawach, na których twierdzi, że towary nie są zgodne z niniejszą umową. W przypadku braku takiego zawiadomienia przyjmuje się domniemanie, że towary są pod każdym względem zgodne z niniejszą umową i wolne od wszelkich wad, które byłyby widoczne po ich rozsądnym zbadaniu, i uznaje się, że odpowiednio Kupujący nie będący konsumentem przyjął towary.

2. Całkowita łączna odpowiedzialność SLF24 za wszelkiego rodzaju (w tym za nasze własne zaniedbania) jest ograniczona do ceny zapłaconej za towary.

3. W żadnym wypadku (w tym w przypadku naszego własnego zaniedbania) nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek:

a). straty ekonomiczne (w tym, bez ograniczeń, utratę przychodów, zysków, kontraktów, działalności gospodarczej lub spodziewanych oszczędności);

b). utrata dobrej woli lub reputacji;

c). straty specjalne, pośrednie lub wynikowe; lub

d). uszkodzenie lub utratę danych

4. Klient zabezpieczy SLF24 przed wszelkimi roszczeniami i zobowiązaniami bezpośrednio lub pośrednio związanymi z naruszeniem tej umowy.

5. Niniejsza Regulamin stanowi umowę oraz całość porozumienia między Klientem a SLF24 w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze komunikaty lub umowy między Klientem a SLF24. Zarówno SLF24 jak i Klient potwierdzają, że nie było żadnych fałszywych oświadczeń i że żadne z nich nie polegało na żadnych przedumownych oświadczeniach. Odpowiedzialność za wprowadzenie w błąd (z wyłączeniem fałszywego wprowadzenia w błąd) w odniesieniu do warunków niniejszej umowy jest wyłączona.

6. SLF24 nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, jeżeli niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą, w tym awariami telekomunikacyjnymi stron trzecich.

Odpowiedzialność

1. Nic w tym Regulaminie w żaden sposób nie ogranicza lub wyklucza odpowiedzialność SLF24 za zaniedbania powodujące śmierć lub obrażenia ciała lub za oszustwo lub fałszywe wprowadzenie w błąd lub za cokolwiek, co nie może być prawnie wykluczone lub ograniczone. W tej sekcji, wszelkie odniesienia do nas obejmują naszych pracowników i agentów.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez nas, naszych pracowników lub agentów w okolicznościach, w których:

a). nie doszło do naruszenia obowiązku prawnego wobec Kupującego przez SLF24 lub przez któregokolwiek z naszych pracowników lub agentów;

b). taka strata lub szkoda nie była racjonalnie przewidywalna (co oznacza, że nie była oczywistą konsekwencją naszego naruszenia lub nie była rozważana przez Klienta i SLF24 w momencie zawierania tej umowy);

c). taka strata lub szkoda została spowodowana przez Państwa, na przykład poprzez nieprzestrzeganie niniejszej umowy; lub

d). taka strata lub szkoda ma związek z działalnością gospodarczą (ponieważ nie zamierzamy, aby towary zakupione przez Konsumentów były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej).

3. Klient będzie odpowiedzialny wobec nas za wszelkie racjonalnie przewidywalne straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia przez Klienta niniejszej umowy (oczywiście z zastrzeżeniem naszego obowiązku łagodzenia wszelkich strat).

4. SLF24 nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, jeżeli niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą, w tym awariami telekomunikacyjnymi stron trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie. SLF24 zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
3. Dane osobowe są przetwarzane na warunkach i w sposób określonych w Polityce Prywatności Sklepu.

ZAŁĄCZNIK 1

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

W celu zgłoszenia reklamacji za Towar nabyty za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostarczanego przez SLF24 należy podążać za poniższymi krokami.

1. Wypełnienie formularza dostępnego pod następującym adresem https://slf24.pl/reklamacje-i-zwroty. Dodatkowo, SLF24 prosi o dołączenie dokumentacji zdjęciowej i opisu słownego umożliwiającego lepszą ocenę zakresu zgłaszanej wady.

2. Kupujący powinien zapoznać się z instrukcją wyjaśniającą składanie Reklamacji lub zwrotu oraz podać, za pomocą formularza, poprawne dane osobowe w tym dane teleadresowe umożliwiające SLF24 identyfikację zgłaszającego oraz kontakt w sprawie zgłoszonej wady.

SLF24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie 3 dni roboczych od daty efektywnego zgłoszenia. W skutek pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia SLF może zaoferować następujące usługi:

1. Dostarczenia usługi naprawczej w celu usunięcia wady zakupionego Towaru na miejscu (w miejscu dostarczenia Towaru zgodnie z zamówieniem);

2. Dostarczenia części zamiennej, której zamiana spowoduje usunięcie wady zgłoszonej przez Klienta;

3. Przyznanie upustu w związku z niedogodnościami, których doświadczył Klient wskutek otrzymania Towaru z wadą;

4. Dokonanie zwrotu środków i odbiór wadliwego Towaru od Klienta.