Regulamin zakupów w sklepie internetowym SLF24.pl

Sklep internetowy SMART LINE FURNITURE 24, dostępny pod adresem slf24.pl prowadzony jest przez SMART LINE FURNITURE 24 Sp. zo. o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000394385. Spółka SMART LINE FURNITURE 24 posiada kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, opłacony w całości. 

Dane adresowe / kontaktowe: 

SMART LINE FURNITURE 24 SPÓŁKA z.o.o.

  1. Piotra Wawrzyniaka 31 nr lok. 2

60-503 Poznań 

NIP:781-187-19-79

REGON:301897684

KRS:  0000394385

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu. 

 

2.      Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie http://www.slf24.pl/ w chwili składania zamówienia.

 

3.      Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

 

4.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.

 

5.      Sklep nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy, ani w biurze handlowym. 

 

6.      Z uwagi na charakter sprzedawanych towarów prezentowane na stronie Sklepu wzory kolorów, materiały oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

 

7.   Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0., monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script.

 

§ 2

 

Składanie zamówień  

 

1.      Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

 

2.      Celem złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany przez siebie towar do koszyka produktów, a następnie wskazać w koszyku sposób odbioru i płatności.

 

3.      Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem poprzez pocztę e-mail.

 

4.      Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

  • płatność w systemie Payu
  • płatność w systemie Przelewy 24
  • tradycyjny przelew na konto

 

§ 3

 

Realizacja zamówień  

 

1.     Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

 

2.     Dostawy towarów zakupionych w sklepie SLF24, realizowana są tylko na terenie Polski. Produkty z naszej oferty dostarczane są do klienta w ciągu 21 dni roboczych. Istnieją także linie mebli na które Klient musi poczekać ok. 4-5 tygodni. Termin realizacji zamówienia podany jest zawsze na karcie produktu. Termin  dostawy liczony jest od momentu otrzymania płatności.

 

3.     Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firm kurierskich, a przy większych gabarytowo zamówieniach za pośrednictwem przewoźników, którzy współpracują bezpośrednio z producentem.

 

4.      W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, zaś Sprzedawca zwróci jak najszybciej otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

 

5.       Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT wraz z towarem lub w formie elektronicznej.

 

6.       Informacje o kosztach dostawy wskazane są przy każdym produkcie prezentowanym na stronie sklepu oraz w potwierdzaniu zamówienia.  Koszty dostawy doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego.

 

7.     Szczegółowe informacje na temat  dostaw  dostępne są w zakładce FORMY WYSYŁKI na stronie www Sklepu internetowego.

 

8.      Aktualny status realizacji zamówienia Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (na stronie głównej Sklepu).

 

9.      W trakcie dostawy towaru przez firmę kurierską, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia powstałego w trakcie transportu.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

§ 4
Reklamacje

1.     Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

 

2.     Zaleca się składanie Reklamacji pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: [email protected] W celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, Konsument zgłaszający reklamację, proszony jest o podanie następujących danych:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- adres e-mail i numer telefonu

- numer zamówienia

- dokładny opis wady Towaru

- żądania reklamującego

- zdjęcia obrazujące zgłoszoną wadę

- kopie dowodu sprzedaży (paragon, faktura VAT)

 

3.     Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego telefonicznie lub mailowo.

 

4.     Kupującemu przysługuje reklamacja z tytułu rękojmi sprzedawcy. Kupujący  z tytułu rękojmi może żądać:

       - doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ,

       - wymianę na nowy (chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych  kosztów),

       - stosownego obniżenia ceny ,           

        - odstąpienia  od umowy, 

 

5.     Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

§ 5

 

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

1.     Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

 

2.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji wysyłając na adres mailowy: [email protected], wypełniony formularz zwrotu (do pobrania w zakładce REKLAMACJE I ZWROTY)   

 

3.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

4.     W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

5.     Klient zobowiązuje się do zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiadającym wymogom opakowania oryginalnego oraz do zwrotu towaru w stanie niepogorszonym pod rygorem poniesienia kosztów związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem towaru.

 

6.     Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar obciążają konsumenta.

 

7.     Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

8.     Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży, oryginałem wypełnionego formularza zwrotu oraz innymi dokumentami dołączonymi do towaru (np. instrukcją, gwarancją, itp.)

 

9.     Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzi się on na inne rozwiązanie. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania. 

 

10.     W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 


§ 6

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

1.      Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

2.      Wypełniając formularz rejestracyjny Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

3.      Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 

4.      Kupujący  ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.