Aby korzystanie ze strony było w pełni możliwe korzysta ona z ciasteczek. Czytaj więcej

Akceptuję ciasteczka

Regulamin zakupów w sklepie internetowym SLF24.pl

Właścicielem sklepu internetowego slf24.pl jest:

SMART LINE FURNITURE 24 SPÓŁKA z.o.o.

ul. Piotra Wawrzyniaka 31 nr lok. 2

60-503 Poznań

NIP:781-187-19-79

REGON:301897684

Zwany w dalszej części regulaminu sprzedającym.

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu. 

2.      Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie http://www.slf24.pl/ w chwili składania zamówienia.

3.      Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

4.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.

5.      Sklep nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy, ani w biurze handlowym

6.      Z uwagi na charakter sprzedawanych towarów prezentowane na stronie Sklepu wzory kolorów, materiały oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

7.   Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0., monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script.

§ 2

Składanie zamówień  

1.      Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2.      Celem złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany przez siebie towar do koszyka produktów, a następnie wskazać w koszyku sposób odbioru i płatności.

3.      Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem poprzez pocztę e-mail.

4.      Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

1)      przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

2)      przelewem pomocą serwisu Payu ,

§ 3

Realizacja zamówień  

1.     Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

2.      Czas realizacji zamówienia podany jest na karcie produktowej towaru i wynosi od 4 do 5 tygodni. Termin realizacji konkretnego zamówienia jest podany także w indywidualnej, szczegółowej ofercie handlowej kierowanej do Kupującego po złożeniu przez niego zamówienia. O dokładnym terminie dostawy Kupujący jest każdorazowo informowany z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

3.     Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem, a przy większych gabarytowo towarach za pośrednictwem przewoźników, którzy współpracują bezpośrednio z producentem.

4.       W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

5.       Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT wraz z towarem lub w formie elektronicznej.

6.       Z uwagi na charakter sprzedawanych towarów koszty dostawy są naliczane indywidualnie do każdego zamówienia i są uzależnione od specyfikacji zamówienia oraz odległości na jaką towar jest transportowany. Informacja o kosztach dostawy umieszczana jest w ofercie handlowej wysyłanej do Kupującego po złożeniu przez niego zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego.

7.       Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do lokalu Kupującego.
Meble mogą zostać wniesione przez kierowcę wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.

8.      Aktualny status realizacji zamówienia Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (na stronie głównej Sklepu).

9.      W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

§ 4
Reklamacje

1.    Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2.    Kupującemu przysługuje reklamacja z tytułu rękojmi sprzedawcy.

 3.     Zaleca się składanie Reklamacji pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: reklamacje@slf24.pl

4.     Przed złożeniem reklamacji Sklep zaleca skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5.    Kupujący  z tytułu rękojmi może żądać:

       - doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ,

       - wymianę na nowy (chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów),

       - stosownego obniżenia ceny ,           

        - odstąpienia  od umowy, 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1.      Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

-      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3.      W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4.      Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar obciążają konsumenta.

5.      Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6.      Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży oraz innymi dokumentami dołączonymi do towaru (np. instrukcją, gwarancją, itp.)

7.      Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.

8.      W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 6

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1.      Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2.      Wypełniając formularz rejestracyjny Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.      Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4.      Kupujący  ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.